Tag: 12 người thiệt mạng trong vụ giẫm đạp tại trận bóng ở El Salvador